Silva inngår avtale med Trekraft

Trekraft vil tilby kortreiset ved til storkunder. En fabrikk har allerede vært i produksjon noen år, den neste kapper og kløyver sine første kubber i januar 2023 og den tredje skal være oppe i Telemark i løpet av 2023.

Les mer

Kystskogbruket ny kunde

I de siste årene har norsk lauvtrevirke og norske lauvtreslag fått stadig større oppmerksomhet. Kystskogbruket ønsker nå å sette fokus på den norske eika og

Les mer