Silva Consult har betydelig innsikt og erfaring i utvikling av prosjekter. En viktig del av prosjektets utviklingsfase er å avklare om prosjektet kan få  økonomisk støtte fra f.eks. Innovasjon Norge, Skattefunn m.fl. Søknadsskriving er derfor en viktig del av å utvikle prosjekter. Både for å sikre et økonomisk fundament, men også for å lage et godt definert og avklart prosjekt.

Det hjelper med andre ord ikke å skrive en god søknad hvis du søker på feil premisser. Vi har hjulpet flere bedrifter i slike prosesser. Best resultat har vi oppnådd i de tilfellene hvor vi har vært involvert i alt fra prosjektutvikling og søknadsskriving til gjennomføring og rapportering.

Silva Consult kan bistå med:

  • Markedsundersøkelser
  • Prosjektutvikling
  • Søknadsskriving
  • Prosjektledelse
  • Rapportering
Referanseprosjekter

Bistand til markedsundersøkelse, konseptutvikling, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal. Telemarklam har til nå vært en stor suksess og blitt særs godt tatt imot av handelen og forbruker.

Bistand til markedsundersøkelse, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Innovasjon Norge. FoU prosjekt innen bærekraftig bygging av høye leilighetsbygg med trekonstruksjon med innovasjon på internasjonalt nivå.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Klimasats for ny barnehage og nye omsorgsboliger.

Treungenfestivalen utvikler seg stadig med nye tilbud og på nye arenaer. Vi har bistått grunder Jørgen Solberg med skriving om søknader om midler bla til Innovasjon Norge, Forskingsrådet sin Skattefunnordning og Kulturdepartementet. Silva har også bistått med markedsføring på sosiale medier og med nyhetsbrev til de rundt 5.000 som ønsker å motta jamnlig informasjon om den flotte festivalen.

For deres Kafé Teisner gjennomførte Silva Consult en strategiprosess. Målet med prosessen var å øke omsetningen og redusere kostnadene for å gi lønnsomhet på kort og lang sikt.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Innovasjon Norge. Et kompetanse- og forbildeprosjekt for utbygging med tre i bærende konstruksjon i Kristiansand med Innovasjon på̊ nasjonalt nivå̊.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Klimasats for ny sentrumsskole.

Ønsker du en prat?

Trenger du hjelp til å utvikle og søke om støtte til et prosjekt? Vi tar gjerne en uforpliktende prat om ditt prosjekt.