Silva Consult har betydelig innsikt og erfaring i utvikling av prosjekter. En viktig del av prosjektets utviklingsfase er å avklare om prosjektet kan få  økonomisk støtte fra f.eks. Innovasjon Norge, Skattefunn m.fl. Søknadsskriving er derfor en viktig del av å utvikle prosjekter. Både for å sikre et økonomisk fundament, men også for å lage et godt definert og avklart prosjekt.

Det hjelper med andre ord ikke å skrive en god søknad hvis du søker på feil premisser. Vi har hjulpet flere bedrifter i slike prosesser. Best resultat har vi oppnådd i de tilfellene hvor vi har vært involvert i alt fra prosjektutvikling og søknadsskriving til gjennomføring og rapportering.

Silva Consult kan bistå med:

  • Markedsundersøkelser
  • Prosjektutvikling
  • Søknadsskriving
  • Prosjektledelse
  • Rapportering
Referanseprosjekter

Trekraft planlegger å etablere 3-4 store vedproduksjonsanlegg i Sør-Norge for å sikre leveringsdyktighet til store deler av det norske markedet. Silva Consult er leid inn (marketing for hire) for å utvikle marketingsstrategi, visuelle identitet og nettside, samt ha det daglig arbeidet med å bygge kjennskap og kunnskap om virksomheten.

Daglig ledelse av selskapet, samt prosjektledelse for delprosjekter. Et av prosjektene er utvikling av  modulært datasenter i tre med vannkjølt system, tilrettelagt for oppsamling av spillvarme. Bygging av testpilot for HPC kunder.

Jobbing med søknader til virkemiddelapparatet og  finansering av prosjekter er en viktig del av arbeidet.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Innovasjon Norge. FoU prosjekt innen bærekraftig bygging og utvikling av konsept for prosjektering av 300 leiligheter i konstruktivt tre i Kristiansand.

 

Gjennomføring av prosjektet Grønne Byggeprosjekter på vegne av Birkenes Kommune og Region Kristiansand. Et kompetanseprogram på bærekraftig byggeri for 14 kommuner i Agder.

Planlegge og gjennomføre tur i eikeskogen for norske arkitekter.

Bistand til markedsundersøkelse, konseptutvikling, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal. Telemarklam har hatt stor suksess og ble kåret til årets lokalmatgrunder i 2022.

Daglig ledelse av selskapet, samt prosjektledelse på delprosjekter. Etablering av et framtidsrettet, grønn og kraftkrevende industriområde i Fyresdal.

Sentrale satsinger er

  • Kommunikasjon og markedsarbeid
  • Bruk av restvarme, prosjekt sammen med SINTEF
  • Modulært datasenter i tre
  • Etablering av varmesentral med lokale aktører
  • Utvikling av klimavennlige næringsbygg
Jobbing med søknader til virkemiddelapparatet og  finansering av prosjekter er en viktig del av arbeidet.

Næringsklyngen Tre på Agder har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Silva Consult er leid inn i perioden 2022 – 2024 for øke kunnskapen om bærekraftig byggeri og bidra til realisering av klimavennlige private og offentlige utbygginger.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Innovasjon Norge. Et kompetanse- og forbildeprosjekt i Kristiansanad for store utbygginger med tre i bærende konstruksjon. Gjelder utbyggingen på Lund med 300 boenheter og Gimle 3 med 280 boenehter.

 

For deres Kafé Teisner gjennomførte Silva Consult en strategiprosess. Målet med prosessen var å øke omsetningen og redusere kostnadene for å gi lønnsomhet på kort og lang sikt.

Treungenfestivalen utvikler seg stadig med nye tilbud og på nye arenaer. Vi har bistått grunder Jørgen Solberg med skriving om søknader om midler bla til Innovasjon Norge, Forskingsrådet sin Skattefunnordning og Kulturdepartementet. Silva har også bistått med markedsføring på sosiale medier og med nyhetsbrev til de rundt 5.000 som ønsker å motta jamnlig informasjon om den flotte festivalen.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Klimasats for nye Wilds Minne, en ny sentrumsskole på 5000m2.

Ønsker du en prat?

Trenger du hjelp til å utvikle og søke om støtte til et prosjekt? Vi tar gjerne en uforpliktende prat om ditt prosjekt.