I de siste årene har norsk lauvtrevirke og norske lauvtreslag fått stadig større oppmerksomhet. Kystskogbruket ønsker nå å sette fokus på den norske eika og at verdikjeden utvikles. Silva Consult har fått til oppdrag å bistå med å få den norske eika mer kjent og etterspurt.

En del av lauvtreprosjektet består at vi torsdag 3. juni, 2021, i samarbeid med Skogselskapet i Agder og Kystskogbruket, inviterer til skogstur i den sørlandske eikeskogen. Målgruppen er arkitekter, produktdesignere, arkitektstudent og andre som jobber med tre i bygg, innredning og i steds- og landskapsutvikling.

Vi blir kjent med den norske eika sine vekstforhold, kvaliteter og hvilke prosesser den går gjennom før den er klar til bruk. Vi får innblikk i hva den norske eika egner seg best til og vi diskuterer hvordan den kan inngå i prosjekter og hva som er viktig for videre bruk.

Vi møter:

I skogen: Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder, Knut Nesland, skogsjef AT-skog og skogeier Andreas Lid

På saga og tørka i Hægbostad : Jan Petter Gysland, eier Vintereik.

På verkstedet og fabrikken i Hægbostad: Trond Hamran, eier Hamran Snekkerverksted.

Pr 10. mai er skogsturen fullbooket og vi har med oss arkitekter fra blant annet Helen og Hard, Oslo Tre, Mad Arkitekter, BGM Arkitekter, Context, Andersen og Voll, Reiulf Ramstad Arkitekter, IKEA, Feste Sør mfl.

Dette gleder vi oss til!