Silva Consult kan påta seg både daglig lederoppdrag og styreverv på midlertidig eller mer permanent basis. Gjennom omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, har vi gode forutsetninger for å bistå virksomheter på en profesjonell og effektiv måte i omstillings- og utviklingsprosesser. Silva Consult kan også planlegge og stå for gjennomføring av større eller mindre arrangementer.

Silva Consult kan bistå med:

  • Selskapsledelse
  • Styrearbeid
  • Strategiarbeid
  • Forretningsutvikling
  • Gjennomføring av arrangementer
  • Prosjektutvikling
  • Prosjektledelse
Noen referanseprosjekter:

Silva Consult AS er leid inn som daglig leder i både FN Eigedom og Fyresdal Næringshage AS siden 2015. Les mer

Silva Consult har den daglige ledelsen av FN Eigedom. Dette vil si det samlede ansvaret fra alt til å organisere praktisk drift av lokalene, salg- og markedsføring av ledige kontor, økonomistyring- og finansiering.

Silva Consult har ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den årlige Vest-Telemarkkonferansen. I tillegg har vi jobbet med utvikling og gjennomføring av digital markedskampanje for nye stillinger i 2019.

Silva Consult AS er leid inn som daglig leder for VTNF, og har det samlede ansvaret for driften av foreningen. Les mer

Ønsker du en prat?

Trenger du hjelp i styrearbeid, ledelse, prosjektutvikling eller gjennomføring av arrangement? Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg.