Silva Consult kan påta seg både daglig lederoppdrag og styreverv på midlertidig eller mer permanent basis. Gjennom omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, har vi gode forutsetninger for å bistå virksomheter på en profesjonell og effektiv måte i omstillings- og utviklingsprosesser. Silva Consult kan også planlegge og stå for gjennomføring av større eller mindre arrangementer.

Silva Consult kan bistå med:

 • Selskapsledelse
 • Styrearbeid
 • Strategiarbeid
 • Forretningsutvikling
 • Gjennomføring av arrangementer
 • Prosjektutvikling
 • Prosjektledelse
Noen referanseprosjekter:

Silva Consult er leid inn som daglig leder i Moland DC.

Gjennom bruk av tre som materiale, ren vannkraft til energi, gjenbruk av overskuddsvarme og implementering av High Tech bærekraftig kjøleteknologi – skal Moland DC skape Norges grønneste datasenter. Finansiering,  forretningsutvikling og investorkontakt er en viktig del av arbeidet.

 

Silva Consult AS er leid inn som daglig leder i både FN Eigedom og Fyresdal Næringshage AS siden 2015. Les mer

Silva Consult har i perioden 2015 – 2022 hatt den daglige ledelsen av FN Eigedom. Dette vil si det samlede ansvaret fra alt til å organisere praktisk drift av lokalene, salg- og markedsføring av ledige kontor, økonomistyring- og finansiering.

Silva Consult har i flere år hatt ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den årlige Vest-Telemarkkonferansen.

Silva Consult er leid inn som daglig leder i Myldr Energipark Fyresdal. Myldr skal med ren energi og energiske folk legge alt til rette for å lykkes med å utvikle nye bærekraftige og fruktbare bedrifter i Fyresdal!

Myldr Energipark Fyresdal utvikler et komplett industriområde:

 • Krafttilgang – KVU og konsesjon
 • Areal – industriområde
 • Kundekontakt – intensjonsavtaler
 • Prosjektutvikling – industriprosjekt – bruk av restvarme
 • Utvikling av pilot – datasenter
 • Datasenter i tre
 • Finansiering – forretningsutvikling – investorkontakt

Silva Consult AS er leid inn som daglig leder for VTNF, og har det samlede ansvaret for driften av foreningen. Les mer

Ønsker du en prat?

Trenger du hjelp i styrearbeid, ledelse, prosjektutvikling eller gjennomføring av arrangement? Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg.