Silva Consult kan påta seg både daglig leder-oppdrag og styreverv på midlertidig eller mer permanent basis. Gjennom omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, har vi gode forutsetninger for å bistå virksomheter på en profesjonell og effektiv måte i omstillings- og utviklingsprosesser. Silva Consult kan også planlegge og stå for gjennomføring av større eller mindre arrangementer.

Silva Consult kan bistå med:

  • Selskapsledelse
  • Styrearbeid
  • Strategiarbeid
  • Forretningsutvikling
  • Gjennomføring av arrangementer
  • Prosjektutvikling
  • Prosjektledelse