Silva Consult har fått oppdrag å fasilitere det nyeetablerte Nasjonalt Trebynettverk. Dette er en satsing som bygger bro mellom bygningsvern og det moderne, industrielle trebyggeriet.

Det norske trebynettverket er en videreføring av det tidligere nettverket Nordiske Trebyer som ble avsluttet i 2020. Nå samler byene Trondheim, Bergen, Orkanger, Elverum og Kongsvinger seg i et nytt nettverk. Byene ønsker en felles plattform for samarbeid og fokuset er bærekraft i byggeriet.

Ambisjonene til nettverket er å tenke tre, og sammen skal byene samle kunnskap og erfaringer som omsettes til utviklingsarbeid på hjemmebane. De viktigste forkusområdene til nettverket er flere, deriblant bærekraftig by- og stedsutvikling. Her skal det jobbes med arkitektur, byutvikling, fornybare materialer og sirkularitet.

Transformasjon og arealeffektivitet er også sentralt sier prosjektleder Kristin Vedum. Vi skal bidra til at byene utnytter og utvikler dagens bygningsmasse til å fortette, energieffektivisere og gi bygg ny funksjonalitet. Påbygg i høyden er et stikkord. Generasjonskvalitet er mer og mer aktuelt og er noe vi må bli flinkere til. Dette betyr at Norsk Trebynettverk vil synliggjøre at gammel og ny kunnskap og byggeskikker innen trebyggeri gir bygg av høy og varig kvalitet.

Nettverket er nå i oppstartfasen, men i løpet av året vil nok flere byer komme med avslutter oppdragsgiver Aasmund Bunkholt i Trefokus.

Prosjektperiode: 2024 med mulig forlengelse