Trekraft vil tilby kortreiset ved til storkunder. En fabrikk har allerede vært i produksjon noen år, den neste kapper og kløyver sine første kubber i januar 2023 og den tredje skal være oppe å gå i løpet av 2023.

Bakgrunnen for satsingen er de store vedkundene som Plantasjen, Obs, Circle K osv., som selv selger ved videre, ikke har hatt store nok leverandører innenlands, og derfor i stor grad importerer veden de selger. Den poisjonen ønsker Trekraft å ta. Ved ved å være en troverdig partner for de store kjedene og sikre at de får ved gjennom sesongen kan de dermed få et bærekraftig og kortreist produkt.

90 prosent av vedmarkedet i Norge blir håndtert av bønder og skogeiere. Det er 6000 småprodusenter som leverer fra noen titalls sekker til noen tusen sekker. Men resten, de siste ti prosentene av totalmarkedet som går over disk via store kjeder er det markedet Trekraft sikter seg inn mot.

Trekraft er i en fase med oppskalering. De trenger ressurser innen alle fag, og før de har mulighet til å ansette alle fast leier de inn nødvendig komptanse. Kristin Vedum ble 1. november 2021 innleid som rådgiver på markedsføring – og strategi og fortsetter med dette inntil Trekraft utvider staben sin med en dedikert person også for dette fagfeltet.

Foto: Andreas Lid, prosjektleder, Bente Westmo, HR/HMS- og QA-leder, Ole Garbrielsen, driftssjef i Trekraft.

Silva Consult, 1/12/2021