Silva Consult har rådgivningskompetanse innen de mest aktuelle og relevante fagområder for en bedrift. Vi bistår f.eks. kunder med rådgivning og bistand i forbindelse med etablering, budsjettering, strategiutvikling, markedsundersøkelser og -planlegging samt operativ gjennomføring. Vi kan også gjennomføre bedriftsinterne kurs f.eks. i styrekompetanse og lederutvikling, og tilbyr dessuten personlig ledercoaching og lederrådgivning.

Silva Consult kan bistå med:

  • Bedriftsetablering
  • Forretningsmodell og -plan
  • Strategiutvikling
  • Markedsundersøkelser
  • Markedsplanlegging
  • Markedskoordinering/prosjektledelse
  • Kurs i styrekompetanse og lederutvikling
Noen referanseprosjekter

Gjennom en avtale med Telemark Næringshage tilbyr vi på vegne av Fyresdal Næringshage utviklingsressurser til bedrifter i hele Telemark.

Bistand til markedsundersøkelse, konseptutvikling, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal. Telemarklam har til nå vært en stor suksess og blitt særs godt tatt imot av handelen og forbruker.

Bistand til markedsundersøkelse, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal.

Silva Consult har ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den årlige Vest-Telemarkkonferansen. I tillegg har vi jobbet med utvikling og gjennomføring av digital markedskampanje for nye stillinger i 2019.

Silva Consult har den daglige ledelsen av den flotte næringshagen i Fyresdal. Næringshagen drives som en velfungerende klynge ved at det gis bedriftsrådgivning til enkeltbedrifter, det tilrettelegges for sosiale og faglige møteplasser, strategiske prosjekter og bedriftsnettverk. Silva Consult har også ansvar for økonomistyring og finansering.

Når omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune, får henvendelser fra bedrifter som trenger hjelp til å starte opp, eller til å omstille seg, tar Silva Consult ofte over «stafettpinnen». Vi bistår bedriftene med alt fra forretningsutvikling og prosjektutvikling til kompetanseformidling og skriving av søknader om økonomisk støtte.

For deres Kafé Teisner gjennomførte Silva Consult en strategiprosess. Målet med prosessen var å øke omsetningen og redusere kostnadene for å gi lønnsomhet på kort og lang sikt.

Ønsker du en prat?

Trenger du bistand til forretningsutvikling, utvikling av styrekompetanse eller ledelse?  Vi tar gjerne en uforpliktende  prat med deg.