VTNF er et nettverk og en forening for privat næringsliv i kommunene Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal.

Foreningen ble stiftet i 2006, og har vært i drift siden. VTNF har om lag 100 medlemsbedrifter og representerer bedrifter med til sammen ca 45 % av de sysselsatte i privat sektor i Vest-Telemark. Foreningen ledes av et styre bestående av åtte næringslivsledere fra private bedrifter i regionen.

Næringspolitisk talerør
VTNF er et næringspolitisk talerør for næringslivet i regionen. Foreningen arrangerer i tillegg relevante kurs i for eksempel styrekompetanse og HMS, samt legger til rette for faglige og sosiale møteplasser i regionen. VTNF er også involvert i en rekke fora i samarbeid med andre næringspolitiske aktører knyttet til viktige tema som infrastruktur, kapitaltilgang for næringslivet, rekruttering etc.

Silva Consult har ansvar for drift og utvikling
Silva Consult AS er leid inn som daglig leder for VTNF, og har det samlede ansvaret for driften av foreningen, utvikling av de ulike tilbudene VTNF gir sine medlemmer, næringspolitisk arbeid samt representere foreningen i ulike fora.

For mer informasjon se nettside: vtnf.no