Fyresdal Næringshage er historien om noen offensive bedrifter i Fyresdal som ønsket å samlokalisere seg og utvikle et innovativt miljø i Fyresdal kommune.

Næringshagen ble etablert på en fantastisk tomt like ved bredden av Fyresvatn i sentrum av Fyresdal.

Huser 85 personer
Næringshagen består av et eiendomsselskap – FN Eigedom AS – som har utviklet 2600 m2 kontorlokaliteter gjennom renovering og nybygg. Lokalene huser i dag om lag 85 personer fra både offentlig og privat sektor.

En velfungerende klynge
Næringsselskapet – Fyresdal Næringshage AS – er «softwareleverandør» i FN Eigedom sitt bygg. Selskapet har ansvar for å utvikle næringshagen som en velfungerende klynge, gjennom bedriftsrådgiving til enkeltbedrifter, tilrettelegging for sosiale og faglige møteplasser, strategiske prosjekter og bedriftsnettverk. Fyresdal Næringshagen AS gjennomfører også en rekke tiltak for næringslivet i hele Fyresdal, og har hovedansvaret for å markedsføre ledige lokaler og muligheter i bygget.

Silva Consult har ansvaret for driften
Silva Consult AS er leid inn som daglig leder i både FN Eigedom og Fyresdal Næringshage AS siden 2015. Gjennom engasjementet har SC det samlede ansvaret fra alt til å organisere praktisk drift av lokalene, salg- og markedsføring av ledige kontor, økonomistyring- og finansiering av begge selskaper, planlegging og gjennomføring av alle kurs og konferanser, bedriftsrådgiving til leietakere og prosjektutvikling.

For mer informasjon se nettside: fyresdalnaeringshage.no