Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Disse pådriverene blir kalt «tredrivere». I Agder er prosjektet finansiert av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder Fylkeskommune.

I Agder er det Silva Consult som har fått oppdraget å følge opp offentlige og private byggherrer slik at tre blir et naturlig valg i deres neste store byggeprosjekt.

Bærekraftig bruk av tre
Det viser seg at kunnskap er den største barrieren for bærekraftig byggeri og bruk av tre. Tredriveren hjelper til med å utforme politiske vedtak, driver kompetanseheving gjennom kurs og informasjonsarbeid, arrangerer befaringer og studieturer, deler kunnskap og erfaringer mellom prosjekter, regioner og landegrenser mm. Tredriveren er omgitt av et nasjonalt nettverk av medspillere innen bærekraftig byggeri og hjelper byggherrer å finne rett kompetanse innen ulike fag, hjelper å finne støtteordninger mm.

Flere prosjekter i startgropa
Målet med prosjektet er at store bygg som skoler, idrettshaller, barnehager, leilighetsbygg, hoteller,landbruksbygg mm blir bygd i fornybare materialer framfor

 

i stål og betong. Flere prosjekter er i startgropa i Agder, men enda venter vi å se det første store prosjektet med tre fra innerst til ytterst sier Kristin i Silva Consult.