Fyresdal Næringshage (FNH) og Telemark Næringshage (TNH) har nettopp inngått samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at Fyresdal Næringshage kan formidle såkalte målbedriftsmidler til bedrifter i Fyresdal. Som ansvarlig for driften av FNH er det Silva Consult som vil stå for det faktiske innholdet. Med dette blir FNH en node i næringshagestrukturen i Telemark. Avtalen gjelder i første omgang ut året, men målet er å etablere dette som en varig ordning.

En målbedriftsavtale innebærer at en bedrift kan inngå avtale om bistand til bedriftsutvikling. Gjennom ordningen som finansieres av SIVA (Statens selskap for industrivekst) får bedriften tilgang på rådgivere innefor mange ulike felt. Ordningen dekker mellom 50-75 % av kostnadene, resten er bedriftens egenandel.

Med avtalen øker tilbudet vi kan gi næringslivet i Fyresdal. Vi kan yte mer direkte bistand til bedrifter som har behov for å utvikle sine strategier eller trenger omstilling. Ordningen skaper gunstige vilkår for næringlivet. I tillegg åpner det seg muligheter for å ta del i et større nettvertk som både vil være bra for næringslivet lokalt men også for FNH.

Er din bedrift interessert i ordningen ? Ta kontakt.