Hurra! Silva Consult fikk nytt oppdrag fra Vestfold Klima og Energiforum. Oppdraget kommer som en direkte konsekvens av at vi leder nettverket BYGG i TRE.

For å finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon trengs det møteplasser for akademia, offentlige og private virksomheter. Silva Consult sitt oppdrag er å skape en god og effektiv møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, samt bygge nettverk.

Økende etterspørsel
– Vi er glade for dette prosjektet sier Kristin Vedum. Vi har mange pågående prosjekter innen klima og miljø, og vi ser at denne kunnskapen etterspørres i økende grad. At vi nå også får oppdrag i Vestfold gjør at vi kan jobbe enda mer helhetlig og dra synergier fra vårt arbeid i Buskerud, Telemark og Agder, samt vårt nettverk av medspillere landet over.