Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. I Agder er det Kristin Vedum i Silva Consult som har fått det morsomme oppdraget å følge opp byggherrer. Målet er å gi dem trygghet for at tre er det beste alternativet i deres neste, store byggeprosjekt.

– Kunnskap er den største barrieren for at byggherrer landet over bygger i tre, sier Kristin. – Det er trygt og godt å gjøre som man har gjort før. Det er liten risiko og man kjenner både arkitekter, rådgivere og entreprenører som er flinke i faget sitt.

Må «snu hvert hode»
Som Tredriver må man «snu hvert hode». Det tar lang tid å endre gamle vaner og industrielt trebyggeri er fortsatt nytt for veldig mange, både byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører.

Tålmodighetsarbeid
Det er derfor et tålmodighetsarbeid, men når en byggherre faktisk bestiller et bygg med tre i bærende konstruksjon, er gleden desto større sier Kristin. Landet over ser vi at når en kommune først har knekt koden med å bygge miljøvennlig, blir dette ofte også løsningen i neste prosjekt sier Kristin som presiserer at Tredriverprosjektet i Agder ikke er et prosjekt som er «ferdig» i løpet av et par år, men snarere er et generasjonsprosjekt.