En av Silva Consult sine spesialiteter er å hjelpe innovasjon- og utviklingsorienterte bedrifter til å hente ut offentlige midler fra jungelen av virkemiddelordninger.

Denne uka fikk to av søknadene vi i Silva nylig har bistått med fullt tilslag hos Innovasjon Norge.

Fullt tilslag
Både AGS Holding AS i Kristiansand og Studentsamskipnaden i Agder fikk innvilget sine søknader med tilskudd på hhv 900.000 og 600.000.

Tilskudd til spennende FoU-prosjekter
Begge prosjektene får tilskudd fra bioøkonomiordningen. Denne ordningen gir støtte til bedrifter som skal utvikle nye løsninger og gir innovasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Både AGS Holding og Studentsamskipnaden har spennende FoU prosjekter og kompetanseprosjekter som vil utvikle markedet for trebaserte byggeløsninger.

Silva med i styringsgruppe
I det ene FoU-prosjektet har Kristin Vedum vært med å utvikle prosjektet fra idéstadiet. Hun er nå en del av styringsgruppa sammen med blant annet Reinhard Kropf i Helen&Hard arkitekter.