– At Lillesand gjorde et så klart og tydelig vedtak om å bygge mer miljøvennlig, kan fort få snøballen til å rulle i forhold til å bygge mer miljøvennlig i hele Agder, tror Kristin Vedum.

– Å jobbe mot politikere er noe at det viktigste vi gjør i arbeidet mot offentlig sektor, sier Kristin. – Vi bistår politikere med å formulere forslag til vedtak og utvikling av kommuneplaner, klima- og miljøplaner, forteller Kristin. – Politiske vedtak og klare bestillinger til administrasjonen er ofte avgjørende for nytenking skal få gjennomslag og innovative miljøløsninger skal se dagens lys. At Lillesand gjør et klart miljøvedtak kan fort få snøballen til å rulle i forhold til mer miljøvennlig bygging i hele Agder, tror Kristin.

Klart og tydeligmiljøvedtak
Lillesand Kommune vedtok nemlig i bystyret 3. april at de skal ha som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer. Det skal brukes fornybare råstoffer, og de skal jobbe for minimum 50% reduksjon av CO2- utslipp, sammenlignet med bygg etter dagens forskriftskrav.

Den andre kommunen i Agder
Dette er den andre kommunen i Agder, etter Birkenes, som gjør et slik vedtak, forteller Kristin.

Her er vedtaket
Vedtaket i Lillesand omfatter:

1. Lillesand kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer og med minimum 50% reduksjon av CO2- utslipp sammenlignet med bygg etter dagens forskriftskrav.

Bilde: Kristin Vedum sammen med ordfører i Lillesand Arne Thomassen, påtroppende fylkesordfører i Agder.

2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i KL-tre (massivtre) eller reisverk av trematerialer, og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

3. Ved nybygg og omfattende renoveringer skal den totale klima- og miljøpåvirkningen, beregnet med livssyklusanalyse (LCA), inngå som et tildelingskriterium i anskaffelsene.

4. Ovennevnte mål skal innarbeides i relevante kommunale planer og strategier.

Et slik vedtak gir en klar politisk bestilling byggherrer.