Målet med prosjektet er at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til innovasjon og gå foran og viser vei i arbeidet med å innfri nasjonale og globale klimamål.

Klimavennlig
Tre er et klimavennlig byggemateriale som kan brukes til alt fra boliger til bruer, høyhus og formålsbygg. Når man bruker skogen til dette blir byggene et karbonlager. Klimagassregnskap viser at ved å bruke tre som konstruksjonsmateriale i store bygg gir dette minimum 50% reduksjon av klimagassutslipp i forhold til at det ble bygd i tradisjonelle byggematerialer.

Flere kommunale bygg i tre
Prosjektet sitt mål er derfor at flere skoler, barnehager, idrettshaller, svømmehaller, brannstasjoner, lagerbygg mm i kommunene bygges i tre. Trenger man hjelp til å komme i gang med sitt byggeprosjekt eller trenger mer kunnskap om tre som konstruksjonsmateriale er det hjelp å få gjennom BYGG i TRE.

Kommuner som går foran
– Det er mange kommuner som er gode forbilder både nasjonalt og regionalt, sier Kristin Vedum i Silva Consult. Asker Kommune åpnet nylig sin nye Torvbråten skole i tre der klimagassregnskapet viste hele 60% reduksjon CO2 sammenlignet med referansebygg. Fyresdal åpnet ny idrettshall i tre, Bamble er på god vei til å ferdigstille sitt nye skoleanlegg med tilhørende idrettshall og svømmehall. Porsgrunn Kommune bygger ny skole, og mange kommuner planlegger eller er i gang med omsorgsboliger og helsehus.

Flesberg Kommune har med sin nye skole, idrettshall og svømmehall i krysslimt tre blitt et forbildeprosjekt både regionalt og nasjonal og de har hatt en rekke besøk fra hele landet som har fått besøke deres nye anlegg og fått informajson om hvordan de har gått fra ide til realisering. 

For mer informasjon, se nettside:

bi3.no