BYGG i TRE er et interkommunalt nettverk som består av alle kommunene i Telemark og Buskerud, samt Larvik kommune i Vestfold. Leder av nettverket er Kristin Vedum i Silva Consult og eieren av nettverket er hhv Kongsberg Kommune og Fyresdal Kommune. BYGG i TRE er en del av en nasjonal satsing for økt trebruk i byggesektoren og er finansiert av Miljødirektoratet.

 

Målet med prosjektet er at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til innovasjon og går foran og viser vei i arbeidet med å innfri nasjonale og globale klimamål.

Klimavennlig
Tre er et klimavennlig byggemateriale som kan brukes til alt fra boliger til bruer, høyhus og formålsbygg. Når man bruker skogen til dette blir byggene et karbonlager. Klimagassregnskap viser at ved å bruke tre som konstruksjonsmateriale i store bygg gir dette minimum 50% reduksjon av klimagassutslipp i forhold til at det ble bygd i tradisjonelle byggematerialer.

Flere kommunale bygg i tre
Prosjektet sitt mål er derfor at flere skoler, barnehager, idrettshaller, svømmehaller, brannstasjoner, lagerbygg mm i kommunene bygges i tre. Trenger man hjelp til å komme i gang med sitt byggeprosjekt eller trenger mer kunnskap om tre som konstruksjonsmateriale er det hjelp å få gjennom BYGG i TRE.

Kommuner som går foran
– Det er mange kommuner som er gode forbilder både nasjonalt og regionalt, sier Kristin Vedum i Silva Consult. Hjartdal Kommune bygde den første skolen i krysslimt tre på Sør-Østlandet og de bygger nå nytt omsorgssenter i tre. Kongsberg åpnet nylig 

nye Vestsiden skole med idrettshall, samt nye studentboliger i tre. Flesberg Kommune har med sin nye skole, idrettshall og svømmehall i krysslimt tre blitt et forbildeprosjekt både regionalt og nasjonalt med sine innovative løsninger. Andre kommuner som Fyresdal, Bamble, Skien, Porsgrunn, Tinn, Larvik, Nedre Eiker og Sauherad har alle prosjekter som planlegges, eller i disse dager bygges i tre.

For mer informasjon, se nettside:

bi3.no